Vikinglerin Kuzey Seferleri

HomeDergiSosyal Bilimler

Vikinglerin Kuzey Seferleri

Yukarıdaki fotoğraf: www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-5450372

İskandinavlar büyük seferlerine başlamadan önce Baltıklarda ve Novgorodda kazancı düşük sadece beylerin güçlerini ellerinde tutmak için yaptıkları seferler yapıyorlardı. Bu dönemde Vikingler elverişsiz tarım arazilerinden bıkmış olacaklar ki kendilerine yeni tarım arazileri aramak adına bilmedikleri alanlara yelken açmaya başladılar.

Fotoğraf: arkeofili.com/yapilan-hata-vikingleri-nasil-kanadaya-goturdu

İzlanda

İzlanda ve Grönland arasında çok ironik bir isim oyunu var. İzlanda gibi görece daha yeşil bir alana buz diyarı derken Grönland gibi kıyıları hariç her yeri buz olan bir yere de yeşil diyar demişlerdir. Tabi bunun bir sebebi var fakat buna daha sonra değineceğiz.

İzlanda insanların öyle keyfe keder gittiği bir yer değildi. Genelde cinayete karışan, gırtlağına kadar borca batan, özgürlük hayali kuran köle ve toprak sahibi olmak isteyen insanlar tarafından gidilen bir yerdi. Yeni toprakların boş olması ve otoritenin tam olarak buraya nüfuz edememesi nedeniyle insanlar boş bir araziye ev yapıyor, toprağı işliyor ve olası bir anda vergi veriyorlardı. İzlanda bir nevi kraldan hoşnut olmayanların gittiği bir yerdi. Krallar kapınıza gelip oğlunuzu ve bu mevsim hasadınızı istemesin diye insanlar bu yeni toprakları işliyordu.

İzlanda genel olarak Vikingler ’in tarihinde bir sıçrama basamağı olmaktan ileri gidemediler. Buradan Grönland kıyılarına, Amerika kıyılarına ve İngiliz diyarına seferlere çıktılar.

Yeşil Buz Diyarından Buzlu Yeşil Diyara

Kızıl Erik’in sürgününün ardından batıya açılmasıyla buz fiyortlarıyla dolu ve kıyıları kısmen yeşil olsa da içerilere doğru bir buz kütlesine dönüşen kendi isimlendirmesiyle “Greenland” e çıkan Erik burada 3 yıl boyunca keşifler yapmış ve sürgün süresinin bitişiyle döndüğü İzlanda’da insanlara burayı ballandıra ballandıra anlatarak onları yanına almış ve 24 gemilik bir filoyla yola çıkmıştır. Bu filodan 14 gemi hayallerin “Greenland”ına ulaşmış ve bu ulaşan insanların nüfusu kısa sürede 5000’i bulmuştur. Buradan sonrasında buradan daha da batıya giderek Newfoundland kıyılarına çıkmaları ve yerlilerle karşılaşmaları dışında pek de önemli bir olayı olmayan yeşil diyarın çok büyük bir gizemi vardır. 14.ve 15.yüzyılda bu adada bazı şeyler doğru gitmedi ve Vikingler birden burayı terk ettiler. Bu yüzyıllardan sonra ada Vikingleri için çok büyük bir tarihi sessizlik vuku buldu. Bunun nedenini diğer ada yerlileri olan İnuitlerle olan olası bir çatışmaya veya küçük buzul çağında tüm tarım arazilerinin telef olmasıyla bu diyarın artık yaşama elverişsiz hale gelmesine bağlayanlar var fakat gerçek hala bilinmiyor. Her ne olursa olsun Grönland macerası Vikingler için pek de kazançlı olmayan bir koloni denemesinden öteye gidemedi.

Vikinglerin Newfoundland Kıyılarına Ulaşması

Fotoğraf: www.cbc.ca/radio/quirks/oct-23-vikings-in-newfoundland-new-rocks-from-the-moon-making-wood-better-and-more-1.6219865/new-research-shows-the-vikings-were-in-newfoundland-exactly-1-000-years-ago-1.6219878

Erik’in oğlu Şanslı Leif ve yoldaşları bir Norveç görüşmesi dönüşü çıkan şiddetli kasırgalar nedeniyle Grönland’a değil Newfoundland’a varırlar. Burada gemisi alabora olmuş 9 İzlandalıyı kurtardıkları ve yeni diyarı buldukları için Leif’e Şanslı Leif denmeye başlanır. Leif ve yoldaşları bu diyarda bol bol ağaç ve üzüm olduğunu görmüş fakat buraya bir daha gelmemişlerdir. Buraya tekrar gelme görevi oğlu Thorvald’a kalıyor. Thorvald ve yoldaşları babasının keşfettiği diyara gelip buraya yerleşiyor ve yerlilerle karşılaşıyorlar. Karşılaştıkları 9 yerliden sekizini öldürüyorlar fakat kaçan bir tanesi kabilesine haber veriyor ve yeni yerleşimciler ile yerliler arasında savaş çıkıyor. Thorvald bu savaş esnasında okla vurularak ölüyor. Sonraları başka Viking grupları da Amerika’ya ayak basıyor hatta yerlilerle ticaret ilişkileri bile kuruyorlar fakat Vikinglerin silahını çalmaya çalışan bir yerli yüzünden savaş çıkıyor ve yeni yerleşimciler adayı terk etmek zorunda kalıyor.

Kristof Kolomb ve İzlanda İlişkisi

Kolomb 1472 yılında İzlanda’yı ziyaret ediyor ve buradaki yerlilerden batıdaki verimli araziler hakkındaki efsaneleri dinliyor ve ardından 1492 yılında Karayiplere çıkarak Amerika’nın keşfini başlatıyor.

Oscar Wilde’ın İzlandalılar Hakkındaki Sözü

“The Icelanders are the most intelligent race on earth,brcause they discovered America and never told anyone.”

“İzlandalılar dünyanın en akıllı topluluğudur çünkü Amerika’yı keşfetmiş olmalarına rağmen kimseye söylemediler.”

Kaynaklar

gorgondergisi.com/viking-doneminde-gronland

dergipark.org.tr/tr/download/article-file/260969

www.mountainandroads.com/post/sansli-leif-ve-vikingler-in-amerika-yi-kesfi

Yazar: 11 Fen Sınıfı – Metehan Cevdet Tunçay

Yeni Paylaşım
Eski Paylaşım